ВІДДІЛЕННЯ "ФІНАНСИ І КРЕДИТ"

КРОКУЙТЕ У МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ!

Дяченко Юрій Петрович - завідувач відділення
Поповиченко Ольга Вікторівна - секретар відділення

Галузь знань:  07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 « Фінанси, банківська справа та страхування» 

Навчання у Роменському фаховому коледжі Сумського національного аграрного університету – це свята і будні молодої людини, сповнені мрій і бажань, можливостей і задумів. Студентські роки – найкращі роки життя. Не позбавляй себе змоги відчути красу, неповторність і сенс років навчання.

Відділення  починає свою історію з 1993 року, за цей час підготовлено близько 1000 організаторів комерційної діяльності та 270 фінансистів. Відділення здійснює підготовку за спеціальністю: «Фінанси, банківська справа та страхування». Теоретичну і практичну підготовку майбутніх фахівців здійснюють викладачі з великим практичним досвідом, серед яких 65% мають вищу та першу категорію. 

Значна увага приділяється вивченню спеціальних дисциплін, зокрема такі як: банківські операції, податкова система, фінанси, гроші та кредит, бюджетна система, бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках, страхові послуги, інформаційні системи і технології  у фінансово-кредитних установах, казначейська справа, охорона праці, контроль і ревізія, фінансовий облік.

Навчальним планом передбачено проходження навчальних практик:

– з інформаційних систем та технологій у фінансово-кредитних установах;

– з бухгалтерського обліку;

– з податкової системи;

– з інформатики і комп’ютерної техніки;

– з економічного аналізу;

– з бухгалтерського обліку і звітності у комерційних банках;

– з банківських операцій;

– з інформатики і комп’ютерної техніки;

 – з фінансів підприємства.

Студенти відділення мають можливість працювати у комп’ютерних класах, використовуючи програмне забезпечення: 1С: Бухгалтерія, Парус – Підприємство, 1 ДФ. 

Але разом з цим повинна бути і особиста зацікавленість студента у знаннях  за принципом – це мені потрібно, це мені цікаво, я хочу це знати. І таких студентів у нас багато – близько 40% навчається на    «добре» та “відмінно”.

Навчальним планом передбачена переддипломна практика тривалістю чотири тижні. Практика проводиться у базових сільськогосподарських та інших підприємствах різних форм власності. В коледжі налагоджені  зв’язки з  Державною податковою інспекцією, фінансовими відділами та контрольно – ревізійними управліннями Сумської області та районів, що дозволяє вирішувати питання практичної підготовки студентів на  високому рівні.

Колектив відділення вважає своїми найголовнішими завданнями – удосконалення рівня підготовки студентів та надання студентам сучасних знань з метою  забезпечення високого професійного рівня майбутніх фахівців.

Молодший  спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування повинен вміти:

▪      Організовувати  інвестиційну діяльність  підприємства;

▪      Одержувати кредити в комерційних банках;

▪      Проводити страхування майна підприємства;

▪      Складати фінансову звітність підприємства;

▪      Аналізувати фінансовий стан підприємства;

▪      Планувати прибуток і рентабельність;

▪      Контролювати використання бюджетних коштів;

▪      Проводити фінансові операції з нерухомістю.

Випускники відділення   можуть продовжити навчання за скороченим терміном, вступивши до Сумського національного аграрного університету  та інших ВНЗ за освітньо – кваліфікаційними рівнями – бакалавр та магістр.