АГРОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

КРОКУЙТЕ У МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ!

Шевченко Олег Іванович - завідувач відділення

Агрономце дипломований фахівець в сфері сільського господарства, який володіє широким набором знань і вмінь із рослинництва, землеробства, агрохімії, генетики, селекції, насінництва, ґрунтознавства, кормовиробництва, плодівництва, овочівництва, механізації сільськогосподарського виробництва, технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, фітопатології, ентомології та інших.

Нині фахівець з агрономії має великі перспективи, адже земля – це стале джерело достатку, ефективне використання якого можливе лише за умови ґрунтовних знань і вмінь.

Це одна з найбільш затребуваних професій на ринку праці. Тому коледж відновлює набір за спеціальністю «Агрономія», адже ця спеціальність є важливою та має попит серед роботодавців сільськогосподарських підприємств.

 

     Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»

 

     Спеціальність: 201 «Агрономія»

 

      Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з агрономії

 

      Термін навчання:

 •          на базі 9 класів – 3 роки 10 місяців
 •          на базі 11 класів – 2 роки 10 місяців
 •          на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» – 2 роки 10 місяців.

 

       Форма навчання: денна.

 

       Професійна діяльність випускника:

 •          фахівець здійснює організаційно-технологічне керівництво в рослинництві (бригада, сільськогосподарська дільниця, ферма, цех);
 •          проводить роботу з впровадження і освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і поліпшення якості продукції;
 •          бере участь у розробці заходів щодо підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості грунтів, раціонального використання робочої сили, техніки, правильного застосування органічних і мінеральних добрив, засобів захисту сільськогосподарських культур, біостимуляторів росту, впровадження інтенсивної технології та кращого досвіду вирощування і збирання сільськогосподарських культур;
 •   визначає потребу та організовує забезпечення виробництва рослинної продукції засобами виробництва, аналізує та оцінює врожайність сільськогосподарських культур, забезпеченість рослин елементами живлення, технології виробництва рослинницької продукції;
 •     забезпечує проведення робіт із обробітку ґрунту, бере участь у розробці технологічних карт, систем внесення добрив, інтегрованої системи захисту, агротехнічних заходів по догляду, збиранню врожаю сільськогосподарських культур;
 •          забезпечує підготовку рослинної продукції до зберігання та реалізації;
 •          здійснює контроль за процесами виробництва, посівними і сортовими якостями насіння, станом посівів і насаджень;
 •          забезпечує належне комплектування агрегатів та технологічну наладку сільськогосподарських машин;
 •          контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та захисту навколишнього середовища.

 

      Первинні посади, що може обіймати фахівець:

 •          агроном господарства;
 •          агроном відділку;
 •          агроном з насінництва;
 •          агроном-садівник;
 •         агроном-овочівник;
 •          агроном з вирощування саджанців плодових і ягідних культур;
 •          бригадир тракторно-рільничої бригади;
 •          лаборант агрохімічного аналізу;
 •          технік-технолог з виробництва та переробки продукції рослинництва;
 •          технолог із контролю якості продукції;
 •          технолог з переробки продукції рослинництва;
 •          заготівельник рослинницької продукції;
 •          обліковець;
 •          майстер з вирощування та підготовки насіннєвого матеріалу;
 •          майстер по вирощуванню саджанців плодових і ягідних культур;
 •          майстер по вирощуванню та підготовці насіннєвого матеріалу;
 •          завідуючий агрохімлабораторією тощо.

 

Отож запрошуємо тих, хто не байдужий до хліборобської справи, вступати на наше відділення. Ми з радістю поділимося своїми знаннями і ви станете висококваліфікованими фахівцями.