АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Нормативна база

Атестаційна комісія

Перелік і зміст документів для атестації

  • Заява на атестацію (бланк заяви)
  • Ксерокопії: документів про відповідну освіту, посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації, грамот, нагород
  • Анкета викладача
  • Матеріали навчально-методичного комплексу (комплексів)
  • Творчий звіт про роботу в міжатестаційний період (портфоліо)
  • Розробки проведених за 5 років відкритих занять
  • Моніторинг навчальних досягнень студентів за групами з дисципліни, яку викладає (включити в портфоліо)
  • Матеріали виступів у періодичній пресі, статті (за наявності)

Курси підвищення кваліфікації