БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА

Колектив бухгалтерії коледжу

Харченко Оксана Миколаївна - головний бухгалтер коледжу
Пелипенко Олеся Юріївна - бухгалтер І категорії
Самойленко Віта Миколаївна - бухгалтер І категорії
Картава Яна Миколаївна - економіст І категорії
Каша Наталія Вікторівна - бухгалтер І категорії
Дихно Тетяна Борисівна - бухгалтер І категорії

Бухгалтерська служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно- правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, наказами керівника бюджетної установи, а також Положенням про бухгалтерську службу.

► Положення про бухгалтерську службу

► Положення про облікову політику

► Положення про платні послуги

► Положення про використання коштів

Основними завданнями бухгалтерської служби є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності коледжу та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Розрахункові рахунки:

за навчання   – UA638201720313201004201016022,

за гуртожиток – UA888201720313271004202016022

у    ДКС України, м. Київ

Код  ЄДРПОУ 26378227

► Положення про бухгалтерську службу