НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД ТА ПОРЯДОК ЇХ ЗАМІЩЕННЯ

         Проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів проводиться відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»«Про фахову передвищу освіту», Кодексу законів про працю України, Положення про Відокремлений структурний підрозділ “Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету” та Положення про порядок заміщення посад педагогічних працівників.

► Станом на 01.12.2021 року вакантні посади відсутні

► Положення про порядок заміщення посад педагогічних працівників