ВІДДІЛ КАДРІВ ТА АРХІВНА СЛУЖБА

Охріменко Інна Сергіївна – старший інспектор з кадрів

E-mail:

Тел.: (05448) 3-22-63

Моб.: 098-005-40-56

Відділ кадрів є структурним підрозділом коледжу і підпорядкований директору коледжу. 

Основний принцип роботи відділу кадрів – оперативне і якісне виконання службових обов’язків співробітниками відділу, уважне, ввічливе ставлення до кожного працівника в інтересах колективу коледжу та кожної особи окремо.

 Завдання відділу:

1. Підбір і закріплення разом з керівниками підрозділів адміністративно-управлінського персоналу, педагогічних працівників, інженерно-технічного, навчально-допоміжного і обслуговуючого персоналу.
2. Допомога підрозділам коледжу в закріпленні трудової дисципліни і виконанні правил внутрішнього розпорядку.
3. Документальне оформлення трудових відносин.
4. Оформлення та зберігання особових справ працівників коледжу.

Функції відділу:

 • оформлення прийому, переводу і звільнення працівників усіх категорій;
 • ведення особових справ педагогічних працівників, інших працівників коледжу;
 • складання кадрових звітів;
 • ведення трудових книжок працівників і їх облік;
 • участь у кадровій та атестаційних комісіях;
 • підготовка документів необхідних для оформлення пенсій викладачам і співробітникам коледжу;
 • складання графіку надання відпусток працівникам коледжу;
 • формування та організація роботи з кадровим резервом управлінських кадрів коледжу;
 • облік листків непрацездатності;
 • видача довідок працівникам коледжу про стаж та місце роботи;
 • оформлення та реєстрація наказів з кадрових питань;
 • оформлення наказів та посвідчень про відрядження;
 • реєстрація наказів з адміністративно-господарської роботи;
 • оформлення трудових книжок студентів після закінчення навчання;
 • контроль за рухом контингенту студентів;
 • подання наказів на верифікацію до ЄДЕБО;
 • реєстрація угод про підготовку фахівців з вищою освітою та договорів про навчання студентів;
 • дотримання правил охорони праці та техніки безпеки.

 

Наявність вакансій станом на 01.09.2021 року