ГОСПОДАРСЬКА СЛУЖБА

Маркова Ірина Анатоліївна

інженер з ремонту

Чорноштан Валентина іванівна

комендант навчальних корпусів

Діяльність

Господарська служба  є структурним підрозділом коледжу і підпорядковується директору коледжу. У своїй діяльності керується законодавством України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, Положенням про Роменський фаховий коледж СНАУ, Положенням про господарську службу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними документами. 

► Положення про господарську службу

Основними завданнями господарської служби є:

  • утримання навчальних корпусів,  гуртожитків та оточуючої території у належному стані;
  • служба є підрозділом по організації роботи з господарського обслуговування навчальних корпусів,  прилеглих до них територій та веде нагляд за правильною експлуатацією та утриманням у задовільному стані будівель, споруд, приміщень, інженерних мереж, іншого майна та своєчасно подає заявки на необхідний ремонт;
  • своєчасно подає заявку  на забезпечення обслуговуючого персоналу необхідними матеріалами, миючими засобами, інструментами, засобами індивідуального захисту, проводить їх розподіл між ними згідно норм та потреб;
  • забезпечує укладання договорів з підприємствами міста, необхідних при веденні господарської діяльності;
  • господарською службою визначаються зони обслуговування та своєчасне прибирання аудиторій, лабораторій,коридорів,сходових кліток в навчальних корпусах та прилеглих до них територій, відповідно до санітарних норм, своєчасно організовує очищення тротуарів, доріжок від снігу, льоду, веде нагляд за зеленими насадженнями на прилеглих територіях і при необхідності вирішує питання з відповідними службами про знесення старих і посадкою молодих насаджень;
  • організовує робочі стосунки з іншими підрозділами, відділеннями для забезпечення нормального навчального процесу та підтримання на належному рівні санітарного та протипожежного стану в закріплених будівлях та територіях;
  • також налагоджує зв’язки з міською, районою владою  для взаємодії по прибиранню прилеглих та закріплених територій  в покращенні їх благоустрою.