ГУРТКИ ТА СЕКЦІЇ

У Роменському фаховому коледжі Сумського НАУ організація гурткової та секційної роботи – це велика праця викладачів, всього колективу; нею займаються не окремі викладачі, а всі циклові комісії в цілому. Основною метою гуртків технічної творчості, спортивних секцій, творчих колективів –  є виявлення і підтримка обдарованих студентів, розвиток їх інтелектуальних, творчих здібностей, підтримка науково-дослідних інтересів. При організації гурткової роботи провідним був принцип надання студентам можливостей для розвитку їх здібностей. 

Залучення студентів до художньої творчості відіграє важливу роль у формуванні активної життєвої позиції майбутніх фахівців аграрного сектору виробництва, виховує високі моральні та естетичні якості молодих громадян України, вчить їх шукати нові, ефективні шляхи розв’язування практичних завдань виробництва.