ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

Загальноосвітня підготовка

Фахові підручники та посібники

► Англійська мова професійного спрямування

► Трактори і автомобілі

► Взаємозамміність стандартизація і технічні вимірювання

► Сільськогосподарські машини

► Основи філософських знань

► Культурологія

► Економічна теорія

► Менеджмент аграрних підприємств

► Експлуатація машин і обладнання

► Технічна механіка

► Хімія

► БЖД

► Загальна електротехніка з основами автоматики

► Вища математика

► Комп’ютери і комп’ютерні технології

► Основи екології

► Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції

► МТКМ

► Технічний сервіс в АПК

► ОКА і БР

► Основи підприємницької діяльності та агробізнесу

► Основи технічної творчості

► Основи агрономії

► Гідропривід с.г техніки

► Правила дорожнього руху

► ОНГ та ІГ

► Машини і обладнання для тваринництва

► Ремонт машин і обладнання

► Сімейно-побутова культура та домашня економіка

► Соціологія

► Українська мова за професійним спрямуванням

► Основи правознавства

► Англо-український словник з агроінженерії 

► Технічний сервіс в агропромисловому комплексі 

► Сільськогосподарські машини

► Основи охорони праці, Ткачук К.Н.

► Агро-екологія

► Охорона праці в галузі сільського господарства

► Вища математика

► Розробка, виробництво, конструктивні особливості нової с/г техніки

► МТКМ нова

► Електротехніка та основи електроніки

► Допуски, посадки та технічні вимірювання

► Агротехнологія

► Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування

► Англійська мова професійного спрямування

► Теоретичні основи електротехніки

► Прфесійна етика та культура водіння

► Інженерна та комп’ютерна графіка

► Основи філософських знань

► Економічна теорія

► Фізика ОПП

► БЖД

► Електропривод сг машин

► Економіка сільського господарства

► Охорона праці в галузі

► Вища математика

► Електротехнологія

► Основи електроніки і МСТ

► Будова та експлуатація автомобілів

► Електропостачання

► Електричні машини і апарати

► Монтаж електрообладнання і систем керування

► Електроосвітлення і опромінення

► Комп’ютери і комп’ютерні технології

► Основи екології

► Основи метрології та електричні вимірювання

► Енергозбереження

► Історія України

► Основи охорони праці

► Українська мова за проф.спрямуванням

► Основи правознавства

► Механізація переробки і зберігання сг продукції

► МТКМ нова

► Електротехніка та основи електроніки