Матеріально-технічна база

Навчально-матеріальна база коледжу займає загальну площу 24524,3 м2, в т.ч. навчальні приміщення – 14926,8 м2,  приміщення для занять студентів – 5222,4м2 або 7,25 м2 на одного студента, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

На території коледжу розташовані такі будівлі і споруди:

  • навчальний корпус №1 з бібліотекою і читальною залою на 40 місць, спортивною та  актовою залою на 250 місць, їдальнею на 200 місць;
  • навчальний корпус №2 з  актовою залою на 350 місць та боксерським залом;
  • два гуртожитки;
  • стрілецький закритий 50 – метровий тир;
  • лабораторний корпус з 10 цехами;
  • гаражні приміщення для тракторів та автомобілів;
  • стадіон.

Також коледж має у своєму користуванні навчально дослідне господарство загальною площею 362 га, з яких 242 га займає рілля.

► Матеріально-технічне забезпечення спеціальності 208 Агроінженерія

► Матеріально-технічне забезпечення спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

► Матеріально-технічне забезпечення спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Крім того, у коледжі функціонують класи практичної підготовки водіїв категорії «В1», «В2», «С», автодром, гаражі для техніки. Практичні навички з водіння автомобілів, тракторів, роботи з землеобробними агрегатами проводяться на навчально-дослідному господарстві, загальна земельна площа навчально-дослідного господарства – 356 га.

Навчальні корпуси, гуртожитки, майстерня, гаражі мають централізоване тепло – водопостачання і каналізацію, кухні гуртожитків обладнані сучасними  електроплитами.

Санітарний стан будівель добрий, щорічно проводиться косметичний, а в деяких кабінетах, капітальний  ремонту за позабюджетні кошти і відповідає санітарно-технічним вимогам та вимогам навчальної гігієни. Повна інформація про відповідність об’єктів санітарно-технічним вимогам наведена в санітарному паспорті. Умови експлуатації приміщень відповідають технічним вимогам.

Значна робота проводиться по комп’ютеризації навчального процесу й управлінської діяльності. У коледжі працюють 4 комп’ютерних класи, які укомплектовані сучасними комп’ютерами та обладнанням до них.

Комп’ютери, які використовуються в навчальних цілях, об’єднані в локальну мережу, та підключені до світової мережі Internet. Також по навчальних корпусах коледжу діє безпроводова мережа Wi-F.

Під час навчання студенти   мають змогу згідно графіків працювати на комп’ютері з електронною поштою, безкоштовно  користуватися мережею INTERNET, отримувати довідкову та консультаційну інформацію використовуючи  сайт коледжу та сторінки в соціальних мережах, який щодня оновлюється.

Бібліотека коледжу розташована в навчальному корпусі № 1. До її складу  входять абонентний відділ, читальна зала на 40 місць і книгосховище. Книжковий фонд бібліотеки становить більше 37 тисяч примірників, у тому числі навчальної і методичної літератури – 35 тисяч примірників та більше 2000 електронних підручників.

Перелік періодичних видань складає 16 найменувань.

Використовується мережа Інтернет та комп’ютерна програма «Ірбіс». У коледжі є можливість користуватися електронною бібліотекою Сумського національного аграрного університету.

Студенти коледжу мають вільний доступ до бібліотеки та електронних матеріалів викладачів коледжу.

У  читальному  залі   бібліотеки  коледжу   обладнано  два  АРМ   для   роботи   читачів  з  електронним   каталогом  та  самостійного  опрацювання   підручників,  посібників  навчальних  та  методичних  матеріалів  на  електронних  носіях  з  фондів   бібліотеки   коледжу, Сумського  НАУ  та  інших  джерел  через  мережу  INTERNET.  Крім   того  у  фонді   бібліотеки   є  електронні    варіанти   підручників  та  посібників   на  компакт-дисках,  які  придбані  у  різних  авторів, постачальників.

На високому рівні укомплектована база копіювальної техніки, що дозволяє виготовляти необхідний роздатковий матеріал. Всі аудиторії, лабораторії та підсобні приміщення в повному обсязі забезпечені необхідними меблями і навчальним обладнанням. Рівень забезпечення сучасною комп’ютерною технікою дозволяє проводити аудиторні заняття, організувати самостійну роботу студентів з використанням відповідних програмних засобів, проводити тестування. З цією метою використовуються  програми: Auto-CAD-2010, Компас 3D, S-plan і ін.

Коледж забезпечений необхідними транспортними засобами та іншою технікою.

Всі кабінети і лабораторії естетично оформлені, обладнані необхідним устаткуванням, лабораторним обладнанням, в наявності є методичні вказівки для проведення практичних і лабораторних робіт з усіх дисциплін навчального плану, самостійної роботи студентів. Кабінети відділення оснащені необхідними навчально-наочними посібниками, літературою, довідниками, які дозволяють проводити навчальний процес на високому рівні.

Матеріальна база коледжу продовжує зміцнюватися, а його територія постійно підтримується на належному санітарному та естетичному рівні.