Матеріально-технічна база

      Для здійснення освітньої діяльності у Відокремленому структурному підрозділі «Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» створена відповідна навчально-матеріальна база, яка дозволяє забезпечити освітню діяльність за ліцензованими спеціальностями. Коледж має два навчальні корпуси, лабораторії, майстерні, гуртожитки, їдальню, спортивні зали, стадіон, спортивний майданчик, комплекс з дисципліни «Захист України» з тиром, автодром, учбовий полігон, колекційно-дослідні поля. Загальна площа нерухомого майна, що використовується в освітньому процесі коледжу становить 21909,1 метрів квадратних, у тому числі площа навчальних приміщень – 6647,6 кв. метрів при нормативному показнику мінімальної площі для закладу освіти – 2000 кв. метрів.
     Відповідно до ліцензійних обсягів за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвшпої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» максимальна кількість студентів може складати – 960 осіб. Отже, на одного здобувала освіти припадає 6647,6/ 960 = 6,92 кв. метрів, що відповідає Ліцензійним умовам.
    Загальний стан навчальних корпусів, гуртожитків та інших приміщень коледжу відповідає санітарно-технічним нормам і забезпечує належні умови для навчального процесу. Забезпечується доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель (Висновок щодо додержання вимог доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю, з урахуванням потреб маломобільних груп населення).
    Для організації освітнього процесу коледж має 55 аудиторій, в яких розміщено 42 навчальних кабінетів і 13 лабораторій, що відповідає вимогам навчальних планів по спеціальностях. Санітарний стан будівель добрий і відповідає санітарно-технічним вимогам та вимогам навчальної гігієни. Умови експлуатації приміщень відповідають технічним вимогам.
    Оснащення навчальних аудиторій та лабораторій спеціалізованим обладнанням створює передумови для організації педагогічної праці викладача та ефективної пізнавальної діяльності студента. В кожній аудиторії та лабораторії є навчальні меблі, класна дошка, наявні відповідно до санітарних вимог освітлювальна апаратура, мережа електроживлення, засоби протипожежної безпеки.
    Значна робота проводиться по комп’ютеризації освітнього процесу й управлінської діяльності. Функціонують три комп’ютерні лабораторії, які нараховують 58 комп’ютерів, шо дозволяють вести наскрізну комп’ютерну підготовку за фахом. Комп’ютери, які використовуються в навчальних цілях, об’єднані в локальну мережу та підключені до мережі Internet, під’єднанні через провайдера ТРК «Ідеал».
    У коледжі функціонує поліграфічний центр, шо дозволяє виготовляти необхідний навчальний матеріал та дозволяє роздруковувати матеріали на форматах від А4 до А1.
     Всі аудиторії, лабораторії та підсобні приміщення в повному обсязі забезпечені необхідними меблями і навчальним обладнанням. Рівень забезпечення сучасною комп’ютерною технікою дозволяє проводити аудиторні заняття, організувати самостійну роботу студентів з використанням відповідних програмних засобів. Навчальні корпуси коледжу, лабораторії та гуртожиток мають як дротове підключення, так і покриття Wi-Fi.
     Аудиторії оснащені сучасними технічними засобами: мультимедійними проекторами, телевізорами, ПК, проекційними екранами, ноутбуками. Усі аудиторії мають дротове підключення до мережі Інтернет. Технічні характеристики комп’ютерної та презентаційної техніки, мережевого обладнання відповідають вимогам сучасних програмних продуктів. Використовується комп’ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми років.
Навчальний заклад має власні слюсарну, токарну майстерні та зварювальний цех, які використовуються для проведення навчальних практик з інших спеціальностей та можуть використовуватися для забезпечення практичної підготовки.
     Для проведення спортивно-масової роботи у Відокремленому структурному підрозділі «Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» наявна спортивна зала загальною площею 288,2 кв.м., стадіон 6000 кв.м. з гральними полями, площадкою для баскетболу і волейболу, гімнастична площадка 120 кв.м. Тренажерний зал площею 36 кв.м., стрілецький тир та кабінет дисципліни «Захист України» забезпечують військову підготовку юнаків.
      Забезпечення життєдіяльності та соціальних потреб студентів та викладачів здійснюється наявністю соціальної інфраструктури у Відокремленому структурному підрозділі «Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету». В коледжі функціонують два гуртожитки, стан яких відповідає існуючим санітарним нормам. Площа гуртожитків становить 6982,3 кв.м. Відповідно до встановлених вимог гуртожитки облаштовані необхідними для функціонування приміщеннями та вільним доступом до них осіб з особливими освітніми потребами.
    Для надання невідкладної медичної допомоги студентам та педагогічним працівникам розміщений у гуртожитку медичний кабінет загальною площею 78 кв.м.
    На території Відокремленого структурного підрозділу «Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» функціонує їдальня загальною площею 595 м. кв. на 200 місць, що повністю забезпечує потреби студентів та працівників у наданні послуг громадського харчування.
     Актова зала коледжу на 250 посадкових місць забезпечує проведення виховних заходів, роботу студій, гуртків художньої самодіяльності.