Методична рада

Методична рада – це постійно діючий колективний орган коледжу при методичному кабінеті, який об’єднує на добровільних засадах творчу групу висококваліфікованих фахівців.

Мета діяльності методичної ради – забезпечити системність, гнучкість і оперативність методичної роботи коледжу, допомога у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників та зростання їх професійної майстерності.

Методична рада визначає основні напрями методичної роботи коледжу, сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, вживає заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу і підвищення якості підготовкифахівців, надає допомогу щодо ефективності організації методичної та освітньої роботи, здійснює контроль ухвалених рішень і заходів.

Методична рада проводить засідання один раз на два місяці згідно з планом роботи, затвердженим директором коледжу. Вирішення поточних питань між засіданнями методична рада виконує, використовуючи форми роботи, передбачені цим положенням, або інші форми, які ефективно забезпечують досягнення мети.

Документація методичної ради передбачає складання плану роботи на рік, ведення протоколів засідань та облік проведених заходів.

Методична рада звітує перед педагогічною радою про стан і результати своєї роботи.

►  Склад методичної ради

► План засідань методичної ради на І семестр 2020-2021 н.р.