НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ

"Теорія без практики мертва, а практика без теорії сліпа"

Сидоренко Олександр Іванович

Завідувач навчально-виробничими практиками, викладач вищої категорії

Практичне навчання студентів ВСП “Роменський фаховий коледж СНАУ” є важливою складовою навчально-виховного процесу і мета його – закріпити і поглибити знання, отримані в процесі теоретичної підготовки, сформувати у студентів необхідні уміння і навички з обраної спеціальності, розвивати організаторські здібності для відкриття власної справи та трудової діяльності.

За змістом і метою практики в коледжі поділяються на навчальні, технологічну і переддипломну.

Під час навчальних практики студенти ознайомлюються із особливостями майбутніх спеціальностей, отримують необхідні уміння і навички з навчальних дисциплін. Для проведення таких практик в коледжі обладнано 18 лабораторій, автотрактородром, навчально-виробнича майстерня,  250 га земельних угідь, проводяться екскурсії в сучасні сільськогосподарські, енергетичні  підприємства регіону та банківські установи міста.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ

НП “Ознайомлювальна”

НП “Слюсарна”

НП “Токарна”

НП “Зварювальна”

НП “Ковальська”

НП “Трактори та автомобілі”

НП “Сільськогосподарські машини та гідропривід”

НП “Машини та обладнання для тваринництва”

НП “Експлуатація машин та обладнання”

НП “Ремонт машин та обладнання”

НП “Технічний сервіс в АПК”

НП “Ознайомлювальна”

НП “Слюсарна”

НП “Токарна”

НП “Зварювальна”

НП “Електромонтажна”

НП “Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання”

НП “Машини та обладнання для тваринництва”

НП “Розв’язування виробничо-ситуаційних завдань”

НП “Інформатика та комп’ютерна техніка”

НП “Фінансовий облік”

НП “Бухгалтерський облік та звітність у комерційних банках”

НП “Податкова система”

НП “Банківські операції”

НП “Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах”

НП “Фінанси підприємства”

НП “Економічний аналіз”