ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Освітня програма — єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.
Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма — система освітніх компонентів на відповідному рівні освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня освіти.

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПРОФІЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

КАТАЛОГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 • Освітньо-професійна програма “Агроінженерія” фахової передвищої освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія
 • Освітньо-професійна програма “Агрономія” фахової передвищої освіти за спеціальністю 201 Агрономія
 • Освітньо-професійна програма “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” фахової передвищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та страхування” фахової передвищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
 • Освітньо-професійна програма “Агроінженерія” фахової передвищої освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія
 • Освітньо-професійна програма “Агрономія” фахової передвищої освіти за спеціальністю 201 Агрономія
 • Освітньо-професійна програма “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” фахової передвищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та страхування” фахової передвищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
 • Освітньо-професійна програма “Агроінженерія” фахової передвищої освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія
 • Освітньо-професійна програма “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” фахової передвищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та страхування” фахової передвищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 • Освітньо-професійна програма “Агроінженерія” фахової передвищої освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія
 • Освітньо-професійна програма “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” фахової передвищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та страхування” фахової передвищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 • Освітньо-професійна програма “Агроінженерія” фахової передвищої освіти за спеціальністю 208 Агроінженерія
 • Освітньо-професійна програма “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” фахової передвищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та страхування” фахової передвищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ