ПЕДАГОГІЧНА РАДА

Для забезпечення колегіальності обговорення навчально-виховної, методичної роботи, фізичного виховання студентів та інших питань діяльності навчального закладу, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», “Про фахову передвищу освіту”, Статуту Сумського національного аграрного університету та Положення про організацію навчального процесу в Роменському коледжі СНАУ, на засадах діяльності колегіального органу при директору і під його головуванням, як дорадчий орган, організовується педагогічна рада.

Основними завданнями педагогічної ради є об’єднання зусиль усього колективу освітнього закладу фахової передвищої освіти:

  • забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців на основі базової та повної середньої освіти;
  • постійне вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури і перспектив їх розвитку;
  • забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я студентів.