Педагогічні читання 2021

 Метою освіти в нашій державі є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності нашого суспільства. Одне з основних завдань навчального закладу є поліпшення якості навчання, виховання і розвитку студентської молоді. Щоб досягти цього слід постійно вдосконалювати зміст освіти, методи, форми і засоби навчання.

06.01.2021р. в ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ» пройшли педагогічні читання на тему «Реалізація професійного досвіду викладача вищої категорії в освітньому процесі». Захід сприяв покращенню педагогічної майстерності педагогічних працівників та був направлений на відкритий обмін досвідом з навчання та виховання студентської молоді.

Педагогічні читання проведено за планом:

  1. Вступне слово методиста коледжу Войтенко Н.П.

2.Виступи доповідачів:

  • Ечко Валентина Миколаївна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач –

«Використання інноваційних технологій на заняттях зарубіжної літератури»

  • Кисіль Олександр Володимирович, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист –

«Використання технічних засобів для створення навчальних відеофільмів на прикладі дисципліни  «Експлуатація машин і обладнання»

  • Прокопенко Юрій Олексійович, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист –

«Використання мультимедійних презентацій при викладання дисциплін  «Ремонт машин та обладнання»  та «Технічний сервіс в АПК»

Захід пройшов на досить високому методичному та науковому рівні, доповіді  викладачів викликали зацікавленість та жваве обговорення серед колег.