ПРО БІБЛІОТЕКУ

Корецька Юлія Валеріївна

завідувач бібліотекою

Анісімова Наталія Олександрівна

адміністратор бази даних

Бібліотека коледжу виконує роль інформаційного центру із забезпечення навчально-виховного процесу, всебічно сприяє різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті студентів та педагогічних працівників.

Історія бібліотеки Роменського фахового коледжу Сумського НАУ  тісно пов’язана з історією коледжу. Майже за 100-літній період бібліотека, як органічна та невід’ємна складова навчального закладу, пройшла довгий та складний шлях становлення і розвитку. Історичний період, політика держави, керівники навчального закладу, викладачі та студенти мали безпосередній вплив на становлення бібліотеки, яка в усі часи свого існування  об’єднувала в собі функції освітнього, науково-дослідного та культурного центру. Велику увагу приділяють сучасному обслуговуванню користувачів, комп’ютеризації бібліотечних процесів та впровадженню передового досвіду адміністратор бази даних – Анісімова Наталія Олександрівна та завідувач бібліотекою – Корецька Юлія Валеріївна.

Наразі бібліотека коледжу – це сучасний інформаційний ресурс, що є універсальним та становить понад 37 тис. одиниць зберігання. До складу фонду входять навчальні, науково-популярні, художні, довідкові, видання українською та іноземними мовами. Електронна бібліотека включає електронний каталог, що нараховує понад 12 тис. записів, БД повнотекстових видань, яка становить близько 2,5 тис. записів. З кожним роком збільшується частка документів на електронних носіях, але традиційні паперові видання не втрачають своєї значущості і ролі, наукової, культурної і фінансової цінності. Бібліотека орієнтується на актуальні для сучасного вищого навчального закладу інформаційні потреби, прагне розширити склад фонду новими видами документів, в т. ч. електронними. У цьому напрямі зроблено чимало: створена БД ЕК та нові системи обслуговування користувачів (електронна доставка документів, медіатека, електронна зона , зона Wi-Fi тощо).

Нові надходження