ВІДДІЛЕННЯ З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

КРОКУЙТЕ У МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ!

Сидоренко Олександр Іванович - завідувач відділення

Відділення з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти  Відокремленого структурного підрозділу «Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» (далі – відділення) є структурним підрозділом Відокремленого структурного підрозділу «Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» (далі – ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ») й здійснює діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Відділення створено наказом ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ» від 31 грудня 2020 року № 84 «Про створення відділення з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти».

Підготовка здобувачів освіти розпочинається за умови наявності матеріально-технічної, навчально-методичної бази, педагогічних кадрів і після одержання в установленому порядку ліцензії для провадження діяльності, пов’язаної з наданням освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Відділення діє на підставі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства соціальної політики України з питань професійної (професійно-технічної) освіти, Статуту Сумського національного аграрного університету, Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету», цього Положення та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

До основних повноважень і напрямів діяльності відділення належать:

– організація освітнього процесу, обрання форм, методів навчання;

– навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична діяльність;

– розробка робочих навчальних планів і програм на основі стандарту професійної (професійно-технічної) освіти та типових навчальних планів і програм, які затверджуються в установленому порядку;

– розробка правил прийому здобувачів освіти на основі типових правил прийому;

– формування планів прийому здобувачів освіти з урахуванням потреб ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ», ринку праці та потреб замовлень підприємств, установ, організацій;

– атестація педагогічних працівників;

– організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

– організація виробничого навчання здобувачів освіти в умовах виробництва;

– забезпечення заходів з охорони праці здобувачів освіти, працівників;

– матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу;

– внесення пропозицій до ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ» щодо визначення структури і штатного розпису відділення;

– забезпечення належної якості професійного навчання здобувачів освіти.

НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ КОЛЕДЖ  ПРОВОДИТЬ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ НАВЧАННЯ З НАСТУПНИХ ПРОФЕСІЙ: ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО(ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО) ВИРОБНИЦТВА (КАТЕГОРІЇ А1, А2, В1);

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (КАТЕГОРІЯ “С”).

Ліцензовані робітничі професії

Сертифікати про державну акредитацію(атестацію)