РЕЙТИНГИ

Рейтинг студентів спеціальності 208 Агроінженерія

Рейтинг студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Рейтинг студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування