РЕЙТИНГИ

Рейтинг студентів відділення “Механізація АПВ”:

Рейтинг студентів відділення “Електрифікація і автоматизація в АПК”:

Рейтинг студентів відділення “Фінанси і кредит”: