СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

 

 

 

ЮЗЕФОВИЧ Григорій Володимирович  – Інженер з охорони праці у ВСП “Роменський фаховий коледж СНАУ”

 

 

Служба з охорони праці

       Головною метою Відокремленого структурного підрозділу «Роменський фаховий коледж, Сумського національного аграрного університету” с створення для кожного здобувача освіти та працівника безпечних умов прані та безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок – зниження травматизму. Ці питання знаходяться у компетенції інженера з охорони праці, який підпорядковується директору і проводить роботу, направлену на попередження виробничого травматизму. Права на охорону праці працівників виникають при укладенні трудового договору та визначаються ст.5 Закону №229 «Про охорону праці», яким встановлено, що умови трудового договору не можуть містити положень, які суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці, які чинні в Україні. Для здобувачів освіти введено вивчення дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Захист вітчизни», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі». Документальне оформлення роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у коледжі складається з нормативно-правової документації та внутрішньої документації коледжу з питань охорони праці.

► Положення про службу з охорони праці та БЖД

Нормативно-правова документація відділу:

 • Закони України;
 • Постанови КМ України;
 • «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах»;
 • Накази Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України;
 • Розпорядження Сумської ОДА, накази  Департаменту освіти Сумської ОДА;

Внутрішня документація коледжу з питань охорони праці:

 • Колективний договір з розділом «Охорона праці»;
 • Положення про охорону праці в коледжі, накази по коледжу: річний план роботи коледжу (розділ «Охорона праці та безпека життєдіяльності. Соціальний захист та зміцнення здоров’я студентів»);
 • Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці; 
 • Перспективний план роботи комісії з питань ОП;
 • Положення про адміністративно-громадський контроль;
 • Журнали для реєстрації інструктажів;журнали реєстрації та видачі інструкцій з ОП; журнали реєстрації нещасних випадків; журнал обліку вогнегасників та їх перезарядження; журнал наслідків адміністративно-громадського контролю
 • Інструкції з ОП та БЖ, пожежної безпеки;
 • Акти перевірок коледжу до початку навчального року;
 • Пам’ятки з ОП та БЖ, пожежної безпеки.

Створення безпечних умов праці та навчання:

  У коледжі ведеться документація, яка регулює трудові відносини та забезпечує виконання організаційних заходів щодо реалізації Закону України „Про охорону праці” та інших нормативно-правових документів з цих питань:                                                                                                                                                                                                              1) складено та підписано Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом, де розроблено розділ «Охорона праці», питання охорони праці відображені в Правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників коледжу, посадових інструкціях та інструкціях з ОП;                                                                    2) створено комісію з охорони праці;                                                                                                                                                                                                                                          3) створено комісію з огляду будівель і споруд; складено та підписано акт готовності  коледжу до навчального року; здійснюється адміністративно-громадський контроль стану умов і охорони праці у коледжі;                                                                                                                                                                                                                 4) проводиться розслідування всіх нещасних випадків під час навчально-виховного процесу та у побуті (невиробничий травматизм).                                       Робота з вищезазначених питань в коледжі здійснюється у відповідності з вимогами «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах».

Профілактика нещасних випадків (з учасниками освітнього процесу):

 • Тижні з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.
 • Навчальні предмети “Захист Вітчизни” (медична допомога), “Безпека життєдіяльності”, «Основи охорони праці», інструктажі з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.
 • Виховні години, акції, виставки тощо.
 • Інформаційний куточок.
 • Чергування на перервах.
 • Індивідуальна роз’яснювальна робота.інформаційно-просвітницька робота співробітників ДСНС, ДДАІ МВС, пожежної охорони, працівників медичних установ та соціальних служб.