СТУДЕНТСЬКА РАДА

Студентське самоврядування Роменського фахового коледжу СНАУ –  є невід’ємною частиною громадського самоврядування коледжу та гарантоване державою право осіб, які навчаються в ньому.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури, формування активної соціальної позиції студентів.

Студентська рада – це керівний, виконавчий орган студентського самоврядування, який складається зі студентів, обраних методом таємного голосування серед студентів коледжу. 

Основні завдання студентської ради

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших закладів та молодіжними організаціями;
 • безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • координація діяльності старостату;
 • контроль за навчальною та трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх правопорушення;
 • залучення студентів до художньої самодіяльності;
 • проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК (клуб веселих та кмітливих), посвяти в студенти, випускних вечорів;
 • пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.
 
СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ
Горбатко Єдуард - голова студентської ради
Сеник Єлізавета - заступник голови студентської ради
Мельник Катерина - голова інформаційного сектору
Скачко Діана - секретар студентської ради
Зінченко Владислава - заступник голови інформаційного сектору
Данильчик Іванка - голова культурно-масового сектору
Репа Діана - заступник голови культурно-масового сектору
Фуртат Данило - голова сектору фізичного виховання та спорту