ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Фізичне виховання – система соціально-педагогічних заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я, загартування організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини, формування життєво важливих рухових навичок та вмінь.

Теорія і практика фізичного виховання спираються на дані фізіології, яка озброює теорію і методику фізичного виховання знаннями про закономірності розвитку організму людини, вплив різноманітних чинників на його функціональну діяльність. На основі її даних розробляють науково обґрунтовану систему фізичних вправ, спрямованих на розвиток рухових дій і формування фізичних якостей організму.

Головні завдання та напрямки фізично-оздоровчої роботи у коледжі:

  • Закласти основи забезпечення та розвитку фізичного здоров’я студентів , пріоритету оздоровчої спрямованості фізичного виховання у коледжі.
  • Формування в студентів потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури.
  • Створення і реалізація ефективного дидактичного наповнення змісту фізичного виховання у навчальному закладі.
  • Збільшення обсягу рухової активності студентів.
  • Підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання.
  • Забезпечення процесу фізичного виховання висококваліфікованими кадрами.

Матеріальна база

Спортивна зала
Стадіон
Боксерський ринг
Спортивна зала
Стрілецький тир
Боксерський ринг