ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ

Циклова комісія – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.

Циклова комісія створюється для організації методичної, навчальної та виховної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу.

Циклова комісія загальноосвітньої підготовки

КУЩ Валентина Василівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, портфоліо викладача

Освіта: Сумський державний педагогічний інститут ім.А.С.Макаренка,  спеціальність українська мова  та література, кваліфікація вчитель української мови та літератури середньої школи

Викладає дисципліни: “Українська мова”, “Українська література”, “Українська мова за професійним спрямуванням”

СВІРСЬКА Євгенія Григорівна – викладач ІІ категорії, портфоліо викладача

Освіта: Сумський державний педагогічний інститут ім.А.С.Макаренка,  вчитель української мови, літератури і зарубіжної літератури, дефектолог

Викладає дисципліни: “Українська мова”, “Українська література”, “Українська мова за професійним спрямуванням”

ЕЧКО Валентина Миколаївна- викладач вищої кваліфікаційної категорії, нагороджена трудовою відзнакою «Знак пошани», портфоліо викладача

Освіта: Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний  педагогічний інститут ім. М.Гоголя, спеціальність російська мова і література, кваліфікація  вчитель російської мови і літератури

Викладає дисципліни: “Зарубіжна література”, “Мистецво”, “Етика”, “Сімейно-побутова культура і домашня економіка”

ПЕТРИКОВА Лариса Миколаївна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, нагороджена трудовою відзнакою «Знак пошани», портфоліо викладача

Освіта: Сумський державний педагогічний інститут ім.А.С.Макаренка, спеціальність англійська та німецька мови, кваліфікація вчитель англійської і німецької мов 

Викладає дисципліни: “Іноземна мова”, “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

ПИРОЖЕНКО Олена Василівна- викладач І кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Сумський державний педагогічний університет  ім.. А.С. Макаренка, викладач англ.. мови, основ інформатики та світової літератури

Викладає дисципліни: “Іноземна мова”, “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

РАК Віта Андріївна – викладач І кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Переяслав-Хмельницький  державний педагогічний університет ім.Г.Сковороди,  спеціальність «Педагогіка  і методика середньої освіти. Історія» кваліфікація вчитель історії і правознавства, викладач ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, організатор освіти

Викладає дисципліни: “Історія України”, “Всесвітня історія”, “Соціологія”

ПЕЛИПЕНКО Сергій Васильович – викладач вищої кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація – вчитель історії і правознавства

Викладає дисципліни: “Історія України”, “Правознавство”

СОРОЧЕНКО Алла Вячеславівна – викладач ІІ кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Сумський державний педагогічний університет ім.. А.С. Макаренка, кваліфікація –  вчитель математики.

Викладає дисципліни: “Математика”, “Вища математика”, “Фізика”

СПАС Катерина Олександрівна – викладач-спеціаліст, портфоліо викладача

Освіта: Сумський державний педагогічний інститут ім.. А.С. Макаренка, спеціальність середня освіта (англійська мова та література), кваліфікація викладач англійської мови та літератури.

Викладає дисципліни: “Іноземна мова”, “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

ШЕВЧЕНКО Олена Володимирівна – викладач ІІ кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Сумський державний університет, спеціальність «Інформатика», кваліфікація математик-програміст

Викладає дисципліни: “Інформатика”, “Комп’ютери та комп’ютерні технології в АПК”

БОНДАРЕЦЬ Валентина Вікторівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Ніжинський ордена трудового Червоного прапора державний педагогічний інститут ім.. М.В.Гоголя, спеціальність англійська мова, кваліфікація вчитель англійської мови

Викладає дисципліни: “Іноземна мова”, “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

Качинська Вікторія Євгеніївна – викладач спеціаліст, портфоліо викладача

Освіта: Сумський державний педагогічний університет ім.. А.С. Макаренка, кваліфікація –  “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та математика”.

Викладає дисципліни:  “Фізика”

СІМКОВА Тетяна Михайлівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії (голова ЦК), портфоліо викладача

Освіта: Дніпропетровський державний університет, спеціальність  «Математика», кваліфікація – викладач математики

Викладає дисципліни: “Математика”, “Вища математика”

ІВАЩЕНКО Оксана Мирославівна – викладач вищої категорії, портфоліо викладача

Освіта: Львівський Ордена Леніна державний університет ім. І.Франка, спеціальність «Механіка», кваліфікація – механік

Викладає дисципліни: “Математика”, “Вища математика”, “Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах”

РОКИТЯНСЬКА Анна Євгеніївна – викладач ІІ кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Сумський державний педагогічний університет ім.. А.С. Макаренка, кваліфікація –  вчитель хімії та екології.

Викладає дисципліни: “Хімія”, “Біологія та екологія”

Циклова комісія фізичного виховання, безпеки життєдіяльності та захисту України

ДМИТРЕНКО Богдан Сергійович – керівник фізичного виховання, викладач вищої кваліфікаційної категорії (голова ЦК), портфоліо викладача

Освіта: Сумський державний педагогічний інститут ім.А.С.Макаренка, спеціальність Фізична культура, кваліфікація –  «Вчитель фізкультури і валеології. Керівник спортивних секцій»

Викладає дисципліни: “Фізична культура”, “Фізичне виховання”

ШЕБЕДЯ Сергій Миколайович – викладач вищої кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут ім.Т.Г.Шевченка, спеціальність – початкове військове навчання і фізичне виховання, кваліфікація – викладач початкового військового навчання і фізичного виховання

Викладає дисципліни: “Захист Вітчизни”, “Фізична культура”, “Безпека життєдіяльності”

ПІВТОРАК Наталія Григорівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Сумський державний педагогічний інститут ім.А.С.Макаренка, спеціальність Фізична культура, кваліфікація – вчитель фізичної культури 

Викладає дисципліни: “Фізична культура”, “Фізичне виховання”

БОГУШ Олександр Олександрович – викладач І кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, спеціальність «Педагогічка і методика середньої освіти. Фізична культура», кваліфікація  вчителя фізичної культури і волеології, керівника спорт секцій, організатора туристичної роботи

Викладає дисципліни: “Фізичне виховання”, “Фізична культура”

ЛИТОВКА Максим Володимирович – викладач І кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Глухівський державний педагогічний університет, викладач фізичної культури та фізичного виховання

Викладає дисципліни: “Фізичне виховання”, “Фізична культура”

Циклова комісія дисциплін загальної підготовки

ТРУБНІКОВА Надія Володимирівна – викладач спеціаліст (голова ЦК), портфоліо викладача

Освіта: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність “Обладнання нафтових і газових промислів”, кваліфікація “інженер-механік”

Викладає дисципліни: “Технології”, “Технічна механіка” 

ДЕГТЯРУК Олексій Мартіянович – викладач І кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Українська ордена Червоного Прапора сільськогосподарська академія, спеціальність “Сільське господарство”, кваліфікація “викладач сільськогосподарських дисциплін”

Викладає дисципліни: “Технічна механіка” 

МАКСИМЕНКО Олег Миколайович – викладач-спеціаліст, портфоліо викладача

Освіта: Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, спеціальність «правознавство», кваліфікація юрист

Викладає дисципліни: “Правознавство”, “Основи охорони праці”, “Правила дорожнього руху”

БУРНОС Вячеслав Михайлович  –  викладач  вищої кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Білгородський технологічний інститут будівельних матеріалів,  спеціальність машини і апарати хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів, кваліфікація інженер-механік

Викладає дисципліни: “Загальна лектротехніка”, “Правила дорожнього руху”, “Основи керування автомобілем”, “Електрообладнання та засоби автоматизації”

ШУЛЯТЄВ Дмитро Юрійович – викладач ІІ кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Сумський національний університет, спеціальність “Агроінженерія”, кваліфікація “інженер-механік”.  

Викладає дисципліни: “Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів”, “Сільськогосподарські машини”

ФЕДЬКО Сергій Борисович – викладач ІІ кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Сумський національний університет, спеціальність “Агроінженерія”, кваліфікація “інженер-механік”

Викладає дисципліни: “Технології”, “Основи охорони праці”, “Взаємозамінність, стандартизація та тенічні вимірювання”

ШЕВЧЕНКО Вікторія Євгеніївна – викладач ІІ кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Сумський національний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка, спеціальність соціальна педагогіка, кваліфікація соцальний педагог, практичний психолог у закладах освіти

Викладає дисципліни: “Психологія”

Випускова циклова комісія спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

ДРОЗДЕНКО Тетяна Михайлівна – голова циклової комісії, викладач вищої кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Сумський національний аграрний університет, спеціальність – «Менеджмент організацій», кваліфікація – економіст організатор.

Викладає дисципліни: “Громадянська освіта”,   “Економіка аграрного виробництва”, “Статистика”, “Гроші і кредит”, “Податкова система”

ВОЙТЕНКО Наталія Петрівна – викладач І кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Сумський національний аграрний університет, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст з бухгалтерського обліку

Викладає дисципліни: “Політична економія”, “Бухгалтерський облік”, “Економіка підприємства”, “Бюджетна система”, “Контроль і ревізія”

ЗАВГОРОДНЯ Наталія Вячеславівна  –  викладач І кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта:Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського, Харківський авіаційний інститут, спеціальність «Фінанси», кваліфікація – спеціаліст з фінансів

Викладає дисципліни: “Вступ до спеціальності”,   “Фінанси”, “Банківські операції”

КОВАЛЕНКО Оксана Андріївна – викладач І кваліфікаційної категорії (голова ЦК), портфоліо викладача

Освіта: Сумський національний аграрний університет, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст з бухгалтерського обліку

Викладає дисципліни: “Основи філософських знань”, “Соціологія”, “Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках”, “Фінансовий облік”

Жмінько Аліна Олександрівна  –  викладач ІІ кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Сумський філіал Харківського сільськогоспо-дарського інституту ім. В.В.Докучаєва, спеціальність «Бухгалтерський облік в сільському господарстві», кваліфікація  економіст по бухгалтерського обліку в сільському господарстві

Викладає дисципліни: “Менеджмент аграрного виробництва”,  “Основи агробізнесу”

Випускова циклова комісія спеціальності 208 Агроінженерія

ПЕЛИПЕНКО Андрій Васильович –  викладач  вищої кваліфікаційної категорії (голова ЦК), портфоліо викладача

Освіта: Сумський національний аграрний університет, спеціальність агрономія, кваліфікація вчений агроном

Викладає дисципліни: “Основи агрономії”, “Основи тваринництва”, “Основи екології”, “Природничі науки”

ПРОКОПЕНКО Юрій Олексійович – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, портфоліо викладача

Освіта:Харківський інститут механізації і електрифікації сільського господарства, спеціальність механізація сільського господарства, кваліфікація інженер-механік

Викладає дисципліни: “Технічний сервіс в АПК”, “Ремонт машин і обладнання”

ДІХНИЧ Сергій Іванович –  викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач, портфоліо викладача

Освіта: Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту, спеціальність механізація сільського господарства, кваліфікація інженер-механік

Викладає дисципліни: “Вступ до спеціальності”, “Трактори і автомобілі”

ІЛЛЄНКО Олександр Григорович – викладач І кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта:  Сумський національний університет, спеціальність  механізація сільського господарства, кваліфікація інженер-механік

Викладає дисципліни: “Трактори і автомобілі”

ШЕВЧЕНКО Олег Іванович –  викладач І  кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Сумський національний університет, спеціальність  механізація сільського господарства, кваліфікація інженер-механік

Викладає дисципліни: “Основи технічної творчості”

СИДОРЕНКО Олександр Іванович – викладач вищої кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка, спеціальність механізація сільського господарства, кваліфікація інженер-механік

Викладає дисципліни: “Сільськогосподарські машини”

КИСІЛЬ Олександр Володимирович –  викладач  вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, портфоліо викладача

Освіта: Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту, спеціальність механізація сільського господарства, кваліфікація інженер-механік

Викладає дисципліни: “Експлуатація машин і обладнання”

КОЗИР Анатолій Володимирович – викладач вищої кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта:Полтавський державний сільськогосподарський інститут, спеціальність механізація сільського господарства, кваліфікація інженер-механік

Викладає дисципліни: “Сільськогосподарські машини”, “Машини і обладнання в тваринництві”

КОТЕНКО Володимир Васильович – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, портфоліо викладача

Освіта: Харківський інститут механізації і електрифікації сільського осподарства, спеціальність -“Механізація сільського господарства”, кваліфікація “інженер-механік”.  

Викладає дисципліни: “Основи теплотехніки і гідравліки”,  “Паливо-мастильні та інші  експлуатаційні матеріали”, “Машини та обладнання для переробки с.-г. продукції”

Випускова циклова комісія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ДЯЧЕНКО Юрій Петрович – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, портфоліо викладача

Освіта: Харківський інститут механізації та електрифікації сільського  господарства, спеціальність «Енергетика», кваліфікація – інженер – електрик

Викладає дисципліни: “Вступ до спеціальності”, “Основи електроніки і МСТ”, “Основи автоматики”, “Основи енергозбереження”

ТЕСЛЕНКО Вікторія Сергіївна – викладач спеціаліст (голова ЦК), портфоліо викладача

Освіта:  Сумський національний аграрний університет, спеціальність «Електроенергетика, електротехніка,  електромеханіка», кваліфікація інженер-електрик

Викладає дисципліни: “Електричні машини і апарати”, “Електроосвітлення і опромінення”

ДІВЕНКО Марина Анатоліївна  –   викладач  спеціаліст, портфоліо викладача

Освіта: Сумський національний аграрний університет,  спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ступінь вищої освіти бакалавр, кваліфікація інженер-електрик.

Викладає дисципліни: “Електробладнання та засоби автоматизації”, “Електротехнологія”, “Економіка і організація агроенергосервісу”, “Теоретичні основи електротехніки”

ЖДАН Володимир Андрійович  –   викладач  ІІ кваліфікаційної категорії, портфоліо викладача

Освіта: Київський НАУ, спеціальність «Енергетика сільського господарства», кваліфікація інженер-енергетик

Викладає дисципліни: “Автоматизація ТП і САК”

Кондратенко Денис Сергійович  –   викладач спеціаліст, 

Освіта: Сумський НАУ, спеціальність «Електронергетика, електротехніка та електромеханіка», ступінь вищої освіти бакалавр

Викладає дисципліни: “Фізика”, “Монтаж електрообладнання та систем керування”, “Електропостачання”

Харченко Григорій Федорович  –   лаборант